Supetar: Za izradu projekta komunalne infrasturkture 250 tisuća kuna

Potpisan je ugovor o izradi idejnog i glavnog projekta komunalne infrastrukture (kanalizacija i oborinska) u dijelu ulica u zapadnom dijelu naselja Supetar (predio oko uvale Vela luka), ukupne vrijednosti 247.250,00 kn, a financira ga Grad Supetar iz sredstava namjenske cijene za razvoj.U izradi je tako Idejni i Glavni projekt komunalne infrastrukture za slijedeće ulice: Don Mile Miličevića, Ive Tijardovića, Mornarsku, Branka Deškovića, Otona Postružnika, Fra Andrije Dorotića i Don Drage Bosiljevca.

Ukupna dužina navedenih ulica iznosi 1630 metara. U sklopu projekta je predviđena crpna stanica sa tlačnim vodom koja će prepumpavati otpadne vode do križanja ulica Put Vele Luke i Ante Mihanovića.

Projektom je predviđena i kompletna komunalna infrastruktura: kanalizacija, rješavanje oborinske odvodnje, TT instalacije, elektroinstalacije, rekonstrukcija vodovodnih instalacija i javne rasvjete te asfaltiranje i uređenje ulica.

Crpna stanica i tlačni vod će se projektirati i kao dio budućeg kanalizacijskog sustama mjesta Mirca za koji je napravljen Idejni projekt. (Grad Supetar)