Darinko Dumbović

Za poduzetnike ćemo ove godine izdvojiti 35 milijuna kuna, a svako novo zapošljavanje ćemo poticati sa 3.000 kuna mjesečno!

Naše mjere daju rezultate – u vrtiće i škole upisalo nam se više djece nego prošle godine, pada broj nezaposlenih i raste broj zaposlenih, a dolazi sve više novih investitora pa već najesen očekujemo gradnju novih proizvodnih objekata i zapošljavanje 150 ljudi, ističe gradonačelnik Darinko Dumbović

Grad Petrinja u ovu je godinu ušao sa rekordnim proračunom teškim čak 380 milijuna kuna. Koji su ključni projekti i planovi kojima gradska uprava želi  oživjeti grad i što građani mogu očekivati u narednom razdoblju razgovarali smo s gradonačelnikom Darinkom Dumbovićem.

G. Dumbović, koje su temljene odrednice ovogodišnjeg proračuna, koji će se novi projekti realizirati, što građani mogu očekivati?

- Proračun u ovoj godini je izuzetno razvojan jer smo uspjeli aplicirati puno projekata koji su vezani za EU fondove i Intervencijski plan. Ključni projekti i ono što građani mogu očekivati je sigurna društvena, komunalna infrastruktura u kojoj ćemo uložiti preko 402 milijuna kuna, ali imamo i onaj dio koji je vezan za poduzetništvo, gospodarstvo i izgradnju Poslovne zone. Kad su poduzetnici u pitanju, ove smo godine razne oblike poticaja osiguralioko 10 milijuna u proračunu, a i u samom Intervencijskom planu predviđeno je 25 milijuna kuna za investicije malih i srednjih poduzetnika.

Proračun je do sada bio do 70 milijuna kuna, a sada smo se okrenuli prema EU fondovima i EU projektima preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koji će donijeti bolji život i bolji standard građana Grada Petrinje.

Koje su to mjere teške 10 milijuna kuna koje planirate za poduzetnike? I kako ste zadovoljni efektima dosadašnjih mjera, kakva je poduzetnička slika grada?

- Grad Petrinja u 2019. godini nastavlja trend poticanja gospodarstva kao i u proteklih nekoliko godina. U odnosu na 2018. godinu predviđena sredstava za poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede se još povećavaju i iznose oko 10% od izvornog proračuna Grada Petrinje.

Konkretno, poticajne mjere će se provoditi kroz dva programa i to Program poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja u iznosu 1.950.000,00 kuna i Program bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva  u iznosu 10.000.000,00 kuna. Najznačajnije mjere iz ovih programa supoticanje svakog novog zapošljavanjasa 3.000 kuna mjesečno u trajanju 12 mjeseci,sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu 2%,kapitalne potpore za poduzetničke projekte,sufinanciranje stručnog usavršavanja, ekološke poljoprivrede, osiguranja, nastupa na sajmovima, pripremi poslovnih planova i konzultantskih usluga, te sufinanciranje projekata u ruralnom prostoru.

Efekti gradskih poticajnih mjera su značajni i mjerljivi što je po pitanju smanjenja nezaposlenosti vidljivo u podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po kojima je 2014. godine u Petrinji bilo 3.133 zaposlenih, da bi se na kraju 2017. taj broj popeo na 3.559, dok je broj nezaposlenih pao sa 2.931 na 1.742.  Broj radnih mjesta koje je sufinancirao Grad Petrinja narastao je, pak, sa 70 na 155. 

Također, efekt utjecaja poticajnih mjera Grada Petrinje vidljiv je na povećanom interesu i dolasku novih investitora na područje grada. Sve parcele u poslovnoj zoni Mošćenica – Poljana su prodane i pripremljene su građevinske dozvole te se očekuje izgradnja poslovnih objekata i otvaranje novih radnih mjesta u jesen 2019. godine do 120 novih radnih mjesta.

U kojoj fazi je projekt Poduzetničke zone i kakav je interes investitora za dolazak u nju, što kažu brojke i projekcije?

-Projekt „Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana u Mošćenici“ koji se provodi u sklopu Intervencijskog plana Grada Petrinje predviđen je za uređenje komunalno prometneinfrastrukture kako bi se na što kvalitetniji način omogućili uvjeti za izgradnju kapaciteta poduzetnicima koji u vlasništvu imaju čestice unutar Poduzetničke zone Mošćenica – Poljana. Projekt izgradnje komunalno prometne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Mošćenica - Poljana u Mošćenici ukupne vrijednosti 27.207.717,08 kuna je u provedbi od 28. ožujka 2017. godine do 28. studenog 2019. godine. Izgradnjom infrastrukture stvorit će se preduvjeti za aktivnu i funkcionalnu poslovnu zonu koja će potaknuti razvoj gospodarstva grada Petrinje te stvaranjem novih radnih mjesta smanjiti stopu nezaposlenosti. Također će se provedbom projekta kroz edukacije i savjetodavnu pomoć ojačati kapaciteti lokalnih poduzetnika i razviti poduzetništvo u gradu. Do ovog trenutka podnesena su dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava kojima je potraživano ukupno 13,7 milijuna kuna.Krajem siječnja ukupna vrijednost izvedenih radova bila je 16,7 milijuna kuna (16.732.519,54) što je 54% izvršenosti ukupne vrijednosti ugovora. Poduzetnička zona Mošćenica – Poljana je u cijelosti vlasnički riješena. Sukladno ambicijama i poslovnim planovima poduzetnika PZ Mošćenica – Poljana ima gospodarsko proizvodnu i poslovnu namjenu.Gospodarska proizvodna namjena je najvećim dijelom usmjerena zasmještaj manjih prerađivačkih i proizvodnih (industrijskih) pogona, servisa, većih prodajnih i sličnih prostora i građevina, skladišnih prostora, garaža i sl.Gospodarska poslovna namjena je najvećim dijelom usmjerena za uslužne djelatnosti što se odnosi na izgradnju poslovnih, upravnih, uredskih, trgovačkih i uslužnih sadržaja te komunalno-servisnih i pratećih skladišnih prostora.

Prošle ste godine krenuli s realizacijom Intervencijskog plana zahvaljujući kojem ima na raspolaganju preko 200 milijuna kuna za projekte kojima će oživjeti svoje gospodarstvo i infrastrukturu, odnosno poboljšati kvalitetu života svojih građana. Kako ide realizacija ovog plana i koji su po Vama ključni projekti za oživljavanje Grada?

- Po pitanju realizacije Intervencijskog plana Grada Petrinje trenutno se nalazimo u vrlo izazovnoj i dinamičnoj fazi u kojoj istovremeno imamo nekoliko velikih infrastrukturnih projekata u fazi provedbe, s obzirom da smo do danas ugovorili 8 projekata ukupne vrijednosti 106,4 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 90,4 milijuna kuna.

Radi se konkretno o 4 projekta koja su odobrena za sufinanciranje i ugovorena iz ograničenog javnog poziva Provedba Intervencijskog plana Grada Petrinje -  Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori, Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica-Poljana, Razvojem male (komunalno-prometne) infrastrukture do unaprjeđenja kvalitete života, te Unapređenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece.Tu su još i projekti Izrada projektne dokumentacije za projekt tržnica u gradu, za sportsko-rekreacijsku zonu uz rijeku Petrinjčicu, za Grad na Kupi, za poduzetničko-društveni centar i projekt Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana - Petrinjski novi horizont - New horizon for Petrinja. Osim ovih imamo i nekoliko projekata koji su preostali za ugovoriti.

 Naime, projekti Intervencijskog plana, posebice ovi ugovoreni su od iznimne važnosti za poboljšanje kvalitete života svih stanovnika grada Petrinje iz razloga što su njima pokrivena sva područja života. Za gospodarstvo i razvoj poduzetništva od velike su važnosti 3 projekta: prvi - izgradnje Poslovne zone; zatim kao potpora istom drugi projekt - Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje, kojim je predviđeno 10 milijuna kuna za razne oblike poticaja za poduzetnike. Osim navedenih tu je još i treći projekt na razini Intervencijskog plana, tzv. grant shema odnosno otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za poduzetnike kojim je predviđeno 25 milijuna kuna za investicije malih i srednjih poduzetnika.

Društvena infrastruktura će se u velikoj mjeri oživjeti projektom Unapređenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece, kojim će grad dobiti sportsku dvoranu, te još jedan objekt dječjeg vrtića i dječje te sportsko igralište s pratećim sadržajima. Također  poboljšat će se i turistički potencijal te prepoznatljivost destinacije grada kroz projekt izgradnje vidikovca na Hrastovačkoj gori, uz naglasak na planinarski i cikloturizam. Osim spomenutih tu je i projekt Grad na Kupi koji u sebi objedinjuje rekonstrukciju nekolicine kulturno-povijesno-industrijskih objekata i ujedno pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, popratnu komunalnu infrastrukturu (ceste i mostove), te prostor gradskog kupališta s pratećim sadržajima. Također je na razini Intervencijskog plana i projekt odnosno tzv. grant shema/ Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za društveni sektor u kojem je raspoloživo 15 milijuna kuna prvenstveno za organizacije civilnog društva pa i javne subjekte.

Za komunalnu infrastrukturu najznačajniji je projekt Razvojem male (komunalno-prometne) infrastrukture do unaprjeđenja kvalitete života, kojim će se rekonstruirati cjelokupna cestovna infrastruktura stambenog naselja Sajmište, zatim cesta u naselju Slatina, prošiti središnje gradsko groblje Sv. Benedikta, te izgraditi pješačko-biciklistička staza u najvećem gradskom naselju Mošćenica. Osim istog u pripremi su i projekti tržnica u gradu te uređenje sportsko-rekreacijske zone uz rijeku Petrinjčicu kojim će se urbani centar grada urediti na način da zadovoljava sve potrebe stanovnika istog.

Spomenuli ste 'Grad na Kupi' u sklopu kojega je čitav niz zanimljivih i atraktivnih infrastrukturnih projekata  - od gradnje sportskog centra, kupališta, multimedijskog centra… Koji je hodogram kad je ovaj projekt u pitanju i koje efekte očekujete?

-„Grad na Kupi“ je projekt koji obuhvaća prostor središnjeg dijela grada s ciljem revitalizacije projektnog područja kroz obnovu infrastrukture i razvoj integriranog sadržaja u svrhu održivog razvoja grada Petrinje i stvaranja vizualno atraktivnog identiteta gradskog područja. Projekt uključuje niz elemenata, odnosno rekonstrukciju i građenje ukupno deset infrastrukturnih objekata. To su kulturni centar s knjižnicom, multimedijski centar i terasa, Šetalište KajetanaKnežića, perivoj „Strossmayerovo šetalište“, ulice Ivana Gundulića i Antuna Mihanovića, zgrada gradskog kupališta i izgradnja sportsko-rekreacijske zgrade s pratećim sadržajima i pješačkim mostom te sanacija pješačkog i cestovnog mosta preko rijeke Petrinjčice. Za 8 od 10 navedenih izrađena je projektna dokumentacija, troškovnici i građevinske dozvole te su isti spremni za realizaciju.

Kako stojite s korištenjem EU fondova, što kažu brojke?

-Najviše sredstava smo povukli kroz projekte iz Intervencijskog plana, konkretno radi se o 90,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava, i to samo za projekte čiji je korisnik Grad Petrinja. Očekuje se i ugovaranja projekata malih i srednjih poduzetnika u ukupnom iznosu od 25 milijuna kuna, te projekata iz područja društvenih djelatnosti u iznosu od 15 milijuna kuna.

Osim navedenih tu je i projekt Ekološki centar - Vrata Zrinske gore, ugovoren na natječaju za promicanje održivog razvoja prirodne baštine, s iznosom  od 6,7 milijuna kuna odobrenih bespovratnih sredstava.

Također se nadamo i ugovaranju prijavljenih projekata iz Programa ruralnog razvoja, za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih vodovoda.

Negativni demografski trendovi jedna su od gorućih hrvatskih tema, no Petrinja je ovu školsku godinu započela s pozitivnim brojkama – porastao vam je broj prvašića i vrtićanaca…  Znači li to da ste uspjeli zaustaviti negativne trendove, imate li konačne podatke za 2018.?

- Petrinja je zaustavila negativni demografski trend ukoliko se promatra broj školske djece: u školskoj godini 2018./2019. u rujnu 2018. godine upisano je 1.640 učenika od kojih je 194 prvašića, što je povećanje broja od 50 učenika više u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje broja djece bilježimo i u Dječjem vrtiću Petrinjčica: u prosincu 2017. upisano je 352 djece, u prosincu 2018. upisano je 378 djece, u veljači 2019. upisano je 383 djece.

Kojim mjerama se borite protiv negativnih trendova i planirate li neke nove iskorake na tom planu?

-Čitav je niz mjera kojima pomažemo roditeljima i mladim obiteljima – od stipendija, školske prehrane i prijevoza, udžbenika, do naknada za bebe koje smo u dvije godine dva puta povećali. Prošle godine smo ih povećali sa tisuću na dvije tisuće kuna, za što smo gotovo udvostručili proračunska sredstva sa 184 tisuće kuna, koliko je za naknade isplaćeno u 2017. na 327 tisuća u prošloj godini. U proračunu za ovu godinu osigurali smo, pak, 600 tisuća kuna i povećali naknade na tri tisuće kuna po djetetu, dok ćemo za rođenje trećeg i svakog idućeg djeteta roditeljima odobravati dodatnih dvije tisuće kuna koje će ostvariti nakon napunjene godine dana djeteta.

Koliko ste ove godine u proračunu izdvojili za obitelj i djecu, odnosno za demografske mjere?

- Ove ćemo godine za demografske mjere izdvojiti preko 36 milijuna kuna. Najveća proračunska sredstva osigurana su Dječjem vrtiću Petrinjčica Petrinja u ukupnom iznosu 11.891.380,00 kuna ( za redovan rad : plaće i rashodi za zaposlene, za materijal, energiju, usluge, postrojenja i opremu, kredite, malu školu, rekonstrukciju vrtića i sl.).

Kao što sam već naveo, za bebe smo osigurali 600 tisuća kuna, te 300 tisuća kuna za stipendije učenicima i studentima pri čemu smo omogućili da stipendije dobiju svi redovni studenti koji se jave na natječaj. Sa 450 tisuća kuna pomažemo našim školama - osiguravamo plaću tri djelatnika u produženom boravku ( dva učitelja u OŠ „Dragutina Tadijanovića“ Petrinja oko 20.000,00 mjesečno (oko 240.000,00 kuna godišnje) i jednog učitelja u OŠ „Mate Lovrak“, a financiramo i projekte petrinjskih škola vezano za ekologiju ( članarina eko škola, zadruge, projekti), nagrade izvrsnim učenicima ( putovanja, natjecanja), financiramo LIDRANO, potpora Srednjoj školi Petrinja i sl.

Za razvoj sporta i rekreacije izdvajamo gotovo četiri milijuna kuna, od kojih je 2,5 milijuna namijenjeno Petrinjskom sportskom savezu , a 160 tisuća kuna za školu plivanja za sve učenike trećih razreda osnovne škole. Grad naime pokriva troškove bazena u Sisku i prijevoza učenika do bazena te dnevnice učiteljima.

Kad smo kod sporta, koji su ključni projekti koje planirate ove godine?

- Za velike projekte na području sporta i rekreacije ove ćemo godine izdvojiti 17,6 milijuna kuna. Planiramo, tako, rekonstrukciju sportsko rekreacijske zone uz rijeku Petrinjčicu (81.300,00 kuna), Izgradnju multifunkcionalnog igrališta uz rijeku Petrinjčicu ( 6.930.000,00 kuna), te izbgradnjusportsko-rekreacijskog centra Petrinjčica vrijednog 10,6 milijuna kuna. Uz to, Grad Petrinja iz Gradskog proračuna kontinuirano održava i ulaže sredstva u dječja igrališta – na godišnjoj razini za održavanje dječjih igrališta planiran je ove godine iznos od 181.250,00 kn.

Jedan ste od još uvijek rijetkih gradova koji svim svojim osnovnoškolcima osiguravaju besplatne udžbenike. Koliko za to izdvajate iz proračuna i u što ćete preusmjeriti taj novac ako Vlada ispuni obećanje i preuzme na sebe taj trošak?

- U Gradskom proračunu ove je godine planirano 500.000,00 kuna za udžbenike. Ako država osigura udžbenike, novac ćemo uložiti u energetsku obnovu vrtića koju planiramo i koja je vrijedna 2 milijuna kuna. Od Ministarstva smo za to dobili 480 tisuća kuna, a ostatak ćemo namaknuti iz vlastitih sredstava.

Ove godine krećete u nekoliko velikih projekata kojima ćete podići standarde kada su djeca u pitanju  - gradite novi vrtić, sportsku dvoranu i igralište…. U kojoj su fazi ovi projekti i kakav je plan, kad bi trebali biti realizirani?

- Projekt „Unaprjeđenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece“ obuhvaća rekonstrukciju OŠ Mate Lovraka – dogradnju školske sportske dvorane, građenje svlačionice s pratećim sadržajima, pomoćnog igrališta i dječjeg igrališta Češko selo, građenje dječjeg vrtića Češko selo i dječjeg igrališta Slatina s ciljem podizanja kvalitete života najmlađih stanovnika grada Petrinje (i njihovih roditelja) te će time direktno utjecati pozitivno na demografske procese u gradu Petrinji.U tijeku su postupci javne nabave, a očekujemo da će sve biti završeno do kraja iduće godine.

U tijeku je projekt Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade „Slap“ Dječjeg vrtića Petrinjčica i ugovoreni su radovi u iznosu 1.937.687,50 kuna – novo krovište, fasada,  stolarija ( od kojih Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinancira dio od 483.416,00 kuna) – projekt će biti završen ove godine.

Za ovu godinu je u planu izgradnja i 4 dječja igrališta.

Još malo pa smo na polovici mandata. Koliko ste zadovoljni rezultatima u ovih godinu i pol dana, jeste li ostvarili sve što ste planirali?

-Zadovoljan sam sa cijelim svojim timom i cijelom ekipom, sa pročelnicima timova koje sam postavio na ključne pozicije, a o njihovom i našem zajedničkom radu najbolje govori sam proračun i projekti koje realiziramo. Primjerice, kroz infrastrukturu kroz aglomeraciju koju već provodimo treću godinu iz kojeg povlačimo 431 milijuna kuna da se naši djelatnici u našem komunalnom poduzeću na godišnjoj razini financiraju sa 1.700.000,00 kuna to je veliki novac, međutim imamo i mi svoje projekte gdje smo kroz Intervencijski plan kroz sve aplikacije koje dobivamo milijun kuna godišnje za sufinanciranje plaća djelatnika koji su u ovim timovima. Grad  i Komunalno poduzeće se može pohvaliti da povlačimo godišnje za plaće preko 2.700.00,00 kuna  jer gledamo razvoj gospodarski dio kroz turističku poziciju, destinaciju grada Petrinje staviti u funkciju projekta „Grad na Kupi“, za koji je dokumentacija u pripremi, te je jedan od projekta  gdje trebamo iskoristiti prirodne ljepote  Hrastovačke i Zrinske gore.

Koji su Vam ključni planovi i ciljevi do kraja ove godine, što građani još mogu očekivati?

- Do kraja godine imamo plan otvoriti Poduzetničku zonu od koje je 90% zone prodano, imamo strateške partnere. Imamo i partnera  g. Palavra koji otvara tvornicu furnira. To je investicija oko 10 milijuna eura gdje možemo biti zadovoljni, ali međutim i očekujemo da će u ovoj godini biti izdano još 5 građevinskih dozvola za Poduzetničku zonu koja će biti u 5. mjesecu u koju smo uložili oko 30 milijuna kuna što vlastitih novaca i novaca Iz intervencijskog plana, odnosno EU fondova. S druge strane je ključno sigurno započeti četiri objekta vezana za društvenu infrastrukturu, a to je dvorana, dječji vrtić u Češkom selu, svlačionice u Koloniji i Slatina u koju ulažemo u cestovnu infrastrukturu skoro 40 milijuna kuna. Također očekujemo da ćemo započeti radove, da smo završili natječaje na dijelu Sajmišta to je komunalna infrastruktura na groblju gdje na samoj pješačkoj- biciklističkoj stazi u Mošćenici koja je također preko 34 milijuna kuna te da će ova godina donijeti nove standarde i poboljšati kvalitetu života. Najvažnija nam je ustvari da se baziramo na razvoj poduzetništva gdje ćemo konkretno poticati razvoj gospodarstva kroz nova zapošljavanja gdje će biti i do 3.000,00 kuna mjesečno u trajanju od 12. mjeseci.  Imat ćemo i sufinanciranje kamate za poduzetničke kredite do 2% kapitalne potpore za poduzetničke projekte.  Mislim da je bit cijele priče vratiti proračun onima koji rade za proračun i koji pridonose novac u proračunu. (gradonačelnik.hr/Marija Pulić Drljača)

 

intervju, Darinko Dumbović, Petrinja