Za sufinanciranje udžbenika i školskog pribora Krapina osigurala 210 tisuća kuna

Grad Krapina u 2016. godini za sufinanciranje udžbenika i drugih nastavnih sredstava osigurao je 210.000,00 kn. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:
- jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,
- obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,
- obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,


pod uvjetom da ukupni prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi slijedeći iznos:
- 1.200,00 kn za jednočlano kućanstvo,
- 1.800,00 kn za dvočlano kućanstvo,
- 2.400,00 kn za tročlano kućanstvo,
- 3.200,00 kn za četveročlano kućanstvo,
- 4.000,00 kn za peteročlano kućanstvo,
a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn.
Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu, osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ili poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina. Uz zahtjev se predaje Izjava o članovima kućanstva (također obrazac) i ostala potrebna dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prava (potvrde o prihodima, potvrde o redovitom školovanju, dokaze da je obitelj jednoroditeljska i dr.).
Obrasci Zahtjeva i Izjave o članovima kućanstva mogu se, osim u Upravom odjelu i na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (http://www.kzz.hr/.../zahtjev-sufin.../KZZ_Zahtjev_Udzbenici.pdf), podići i u svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, jedinicama lokalne samouprave te centrima za socijalnu skrb. Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2016. godine.
Također, pojedine jedinice lokalne samouprave pod različitim uvjetima i u različitim iznosima osiguravaju pomoći za nabavku udžbenika, pa upućujemo roditelje da se radi eventualnog ostvarivanja prava obrate i općini, odnosno gradu, na području kojeg imaju prebivalište. (Grad Krapina)