Za zeleni Zaprešić: 540 tisuća kuna za edukacije o učinkovitom gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Zaprešiću sufinanciranje projekta 'Za zeleni Zaprešić', kojim se planira putem izobrazno-informativnih mjera educirati i informirati građane o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Poseban naglasak stavljen je na sprječavanje nastanka otpada, njegovo pravilno odlaganje u kućanstvima, kućno kompostiranje te ponovnu upotrebu predmeta, a sve s ciljem smanjenja ukupne količine nastalog otpada. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 540 tisuća kuna, a sufinanciranje kroz europski Kohezijski fond odobreno je u maksimalnom 85 postotnom iznosu.

Kroz planirane aktivnosti poput izrade i distribucije letaka, vodiča i plakata, informiranja putem mrežnih stranica, televizijskih i radijskih emisija i reklama, predstava za predškolsku djecu i izrade edukativnih slikovnica, namjera je doprijeti do svih generacija i skupina građana te tako povećati njihovu svijest o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada kako bi ono bilo racionalno, učinkovito, ekonomski isplativo te ne bi predstavljalo opterećenje kapacitetu odlagališta otpada.

„Naime, postojeći način prikupljanja komunalnog otpada još nije u cijelosti usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpada, Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. godine te Programom izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, jer korisnici nisu dovoljno informirani, niti educirani o mjerama sprječavanja nastanka otpada. Stoga je nužno izgraditi svijest o odgovornom ponašanju, posebice kod mlađih generacija predškolskog i školskog uzrasta, pa će provedba projekta 'Za zeleni Zaprešić' zasigurno uvelike tome doprinijet“, poručili su iz Grada na svojoj službenoj stranici. (Grad Zaprešić)