Zadar: Gradonačelnik potpisao Sporazum o financiranju nastavka izgradnje Centra Mocire

Gradonačelnik Grada Zadra, Božidar Kalmeta potpisao je Sporazum o financiranju nastavka izgradnje Centra Mocire. Sporazum će potom potpisati čelnici ministarstva koja sudjeluju u sufinanciranju radova na Centru Mocire, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, Nada Murganić i ministar znanosti i obrazovanja, Pavo Barišić, nakon čega će Grad Zadar naručiti izradu cjelovitog troškovnika svih potrebnih radova za završetak građevine i objaviti javni natječaj za izbor izvoditelja radova.

Podsjetimo, Sporazumom je definiran odnos sufinanciranja koji će ostati kao i do sada , Grad Zadar 19%, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 31% i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 50%. Po okončanju radova istim Sporazumom predviđeno je da će Grad Zadar financirati opremanje vrtića, Ministarstvo znanosti opremit će školu, a treći dio koji se odnosi na socijalnu skrb, gdje će biti ustrojen Centar za pružanje usluga u zajednici, opremit će Ministarstvo za demografiju dok će zajedničke dijelove Centra opremiti sva tri investitora zajedno. (Grad Zadar)