Zadar nastavlja sufinancirati rad vrtića - za predškolstvo u Proračunu osigurana 44 milijuna kuna

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić potpisao je ugovore za sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača s 22 vrtića i za ovu pedagošku godinu.

Sufinanciranje rada vrtića drugih osnivača provodi se kroz isplatu plaća odgojiteljicama, njih 128 za 64 odgojno-obrazovne skupine u 22 vrtića koji imaju potpisane ugovore s Gradom Zadrom. Potpisom ugovora o sufinanciranju vrtići drugih osnivača obvezali su se naplaćivati participaciju od roditelja jednaku onoj u gradskim vrtićima.

Od početka pedagoške 2017./2018. godine participacija za smještaj djece u dječje vrtiće je umanjena te sada za 10-satni cjelodnevni program iznosi 600,00 kuna, za drugo dijete u predškolskoj ustanovi 300,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete pohađanje vrtića je besplatno. Za poludnevni (5-satni) program participacija iznosi 300,00 kuna. Budući su ovime prihodi gradskih vrtića i vrtića drugih osnivača umanjeni, Grad je povećao izdvajanja za gradske vrtiće na pozicijama materijalnih i ostalih rashoda za zaposlene dok se za vrtiće drugih osnivača isplaćuje dodatne subvencije u iznosu od 2.000,00 kuna po skupini.

Program potpore stručnom timu vrtića drugih osnivača nastavili smo i u pedagoškoj 2019./2020. godini. Program se provodi u suradnji s Dječjim vrtićem Maslačak koji je formalni poslodavac stručnom timu. Na ovaj način stručni suradnici imaju mogućnost stručnog napredovanja u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima, budući ih za napredovanje može predložiti jedino odgojiteljsko vijeće. Potpora ovom programu za 2019. godinu iznosila je 590.000,00 kuna.

Inače, ukupan broj djece koja pohađaju neku od predškolskih ustanova Grada Zadra za pedagošku 2019. - 2020. godinu je 1600.

Gradonačelnik je svojim zamjenicima, Antom Babićem i Jagodom Surać te suradnicima iz UO za odgoj i školstvo obišao djecu u DV „Radost“, područnom objektu „Višnjik“, koja su se ovaj tjedan u velikom broju vratila u vrtiće. Nakon kratkog druženja s djecom i odgajateljicama, obišli su i radove na uređenju prostora za još jedan vrtić, onaj sportski koji će se nalaziti u kompleksu bazena na Višnjiku, a u okviru projekta Mreža ZaDar, te će za koji mjesec upisati još 40 mališana.

Svjesni potreba novih vrtićkih prostora Grad Zadar ima planove o proširenju postojećih  i gradnji potpuno novih vrtića. Vrtić Latica posljednje tri godine programe realizira u područnom objektu Pčelica koji, po preseljenju u nove prostore, planiramo temeljito rekonstruirati tako da će umjesto prostora za 4 odgojno-obrazovne skupine raspolagati prostorom za 8 odgojno-obrazovnih skupina.Grad također planira izgraditi nove vrtiće na području Novog Bokanjca, Crvenih kuća, Višnjika, Smiljevca,  rekonstruirati i proširiti PO Duga koji je u sastavu DV Sunce, te PO Višnjik koji je u sastavu DV Radost.

Gradonačelnik je djeci donio simbolične darove, među kojima i setove za šah jer je to novi projekt gradskih vrtića u kojem će sva djeca naučiti igrati šah kao razvojnu vještinu i pripremu za daljnje učenje u školi.

Inače, i dalje ide dalje i smjenski rad vrtića u sklopu projekta Mreža ZaDar za koji je iz Europskog socijalnog fonda osigurano je 14.269.513,60 kuna. Projekt izravno doprinosi usklađenju obiteljskih i poslovnih obveza roditelja. Kako bi se organizirao smjenski i produljeni rad angažirani su odgojitelji, stručni suradnici te djelatnici u tehničkom osoblju (kuhari, servirke, spremačice), a predškolske ustanove sa smjenskim radom i produljenim boravkom započele su 1. travnja 2019. godine. U okviru projekta zaposleno je 75 osoba (odgojitelja, stručnih suradnika i tehničkog osoblja). S ovim projektom te ostalim koji su se proveli ili se provode s ustanovama kojima smo Osnivač UO za odgoj i školstvo s partnerima povukao je više od 30 milijuna kuna. 

U ovoj godini za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja, u proračunu je osigurano oko  44 milijuna kuna. Samo kroz „Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama“ osigurano je 948.368,00 kuna kojima je sanirana dvorana vrtića Grigor Vitez, krovište vrtića Bokanjac, a uređeno je i zajedničko igralište za oba gradska vrtića tu u ŠC Višnjik. Do konca rujna 2019. završit će se i rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta vrtića Jazine koja je u tijeku. Prošle godine osigurali smo sredstva za rad trećeg odgojitelja te opremili dodatne dvije prostorije u okviru postojećih područnih objekata za dvije odgojno-obrazovne skupine djece jasličnog uzrasta. Treći odgojitelji nastavit će s radom i u ovoj pedagoškoj godini. (Grad Zadar)