Zadar: Snizili cijene i uveli dvosmjenski rad - za vrtiće izdvajaju preko 40 milijuna kuna

Dolaskom na vlast, gradonačelnik Zadra Branko Dukić, na svom prvom gradonačelničkom kolegiju je, između ostalog, najavio značajno smanjenje cijena vrtića za što se tada iz Proračuna otprilike osiguralo 3,5 milijuna kuna. Uz to, Zadar je osigurao 3 milijuna kuna za uređenje i rekonstrukciju dječjih vrtića, a za uvođenje dvosmjenskog rada u vrtićima i produljenog boravka osigurano je 14 milijuna kuna. Grad iz Proračuna za vrtiće izdvaja oko 42 milijuna kuna godišnje, pa ne iznenađuje činjenica da je Zadar sa skoro 213 kuna per capita među vodećim hrvatskim gradovima po izdvajanjima za vrtiće po glavi stanovnika.

Jedan od najistaknutijih projekata Grada Zadra, „Mreža ZaDar“ krenuo je u realizaciju ovog travnja te je osim osiguranog produljenog boravka djece u vrtićima i poslijepodnevnog smjenskog rada do 22 sata, raspisan i natječaj za 27 novih djelatnika koji će biti raspoređeni u pet vrtića. 

"On nam donosi održivo rješenje za realne potrebe obitelji s djecom i omogućuje usklađivanje njihovog obiteljskog i poslovnog života. U primjeru našeg grada to znači da će više od deset vrtića raditi do 22 sata, produljeni boravak organizirat će se u tri vrtića, a zaposlit će se više od trideset odgojitelja i više stručnih suradnika i tehničkog osoblja“, objasnio je gradonačelnik.

Zadar je u prošloj godini za projekt uređenja i rekonstrukcije svojih vrtića, vrijedan oko 3 milijuna kuna, osigurao 948.368,00 kuna, a već desetu godinu zaredom sa 16 milijun kuna sufinancira rad privatnih i ostalih vrtića kojima nije osnivač. Radi se o sufinanciranju 22 negradska vrtića u koje spadaju privatni vrtići, dva katolička i jedan vrtić osnovan od strane zadarske Zajednice Talijana. Ovim jedinstvenim modelom u Hrvatskoj osiguravaju se jednaki uvjeti svoj djeci, a u 10 godina broj upisane djece u vrtićima porastao je s 30 na 80%. 

Roditeljima se financijski izašlo u susret već prije dvije godine, odmah nakon gradonačelnikova dolaska na vlast kada je cijena vrtića sa 700,00 smanjena na 600,00 kuna za prvo dijete, na 300,00 kuna za drugo dijete te za svako sljedeće boravak u vrtiću od tada je besplatan. Obiteljima s četvero ili više djece osiguran je besplatan vrtić bez obzira koliko ga djece pohađa. 

Inače, zadarski model sufinanciranja vrtića prepoznat je i od strane samog Unicefa pa su ga kao primjer dobre prakse gradonačelnik Dukić i pročelnik Nakić u lipnju predstavili na Unicefovoj konferenciji "Vrtić za svako dijete". (gradonačelnik.hr/L.U.)