Zadar: Vrtići pojeftinjuju sa 700 na 600 kuna za 1. dijete, 300 za 2., a za treće i svako iduće bit će besplatni

Na svom prvom kolegiju otvorenom za javnost, novi zadarski gradonačelnik Branko Dukić najavio je smanjenje cijena vrtića. Umjesto dosadašnjih 700 kuna, koliko su roditelji u Zadru plaćali za svako dijete u vrtiću, od 1. rujna cijena vrtića za jedno dijete iznosit će 600 kn, za drugo dijete u vrtiću 300 kn, a za treće i svako sljedeće dijete vrtić će biti u potpunosti besplatan. Ove cijene odnose se i na vrtiće kojima je osnivač Grad Zadar, ali i na privatne vrtiće s kojima Grad ima ugovor o sufinanciranju. Predviđa se da će cijena ovog sufinanciranja teretiti proračun sa oko 3,5 milijuna kuna, a gradonačelnik je najavio kako će u iduće 4 godine nastojat smanjiti cijenu vrtića za još 100 kuna.

Na kolegiju je, također, najavljeno kako će Grad i ove godine sufinancirati kupnju udžbenika za učenike osnovnih škola. Pravo na sufinanciranje ostvaruju korisnici dječjeg doplatka, u tri cenzusne kategorije i dva iznosa ovisno o dobi učenika. Prošle godine ovo pravo ostvarilo je 1450 učenika u ukupnom iznosu od cca. 940 000 kn.

Najavljen je i nastavak projekta pomoćnika u nastavi. Od iduće školske godine zaposlit će se 68 pomoćnika u nastavi, 51 će se financirati iz EU fondova, a 17 iz gradskog proračuna. Novost je da će projekti ubuduće trajati 4 godine, za razliku od dosadašnje jedne, tako da će Grad Zadar, uz uvjet uspješne aplikacije na sredstva ESF-a, osigurati sredstva za iduće četiri godine. Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi će se objaviti 1. kolovoza.

Od rujna će sve osnovne škole Grada Zadra, osim škole Šimuna Kožičića Benje (zbog nedostatka prostornih uvjeta), imati osguran produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda. Ukupno će biti 15 skupina produženog boravka, u 2 škole (Krune Krstića i OŠ Stanovi) po 3 skupine, u svim ostalim školama po dvije, a od ove godine se uključuje i OŠ Smiljevac s jednom skupinom. Grad Zadar će izdvojiti cca. 1,7 miljuna kuna za ovaj dodatni standard svojih učenika.

Osnim produženog boravka, novost u osnovnoj školi Smiljevac je i početak radova na energetskoj obnovi zgrade. Upravni odjel za graditeljstvo prijavio je taj projekt te mu je odobreno sufinanciranje u iznosu od 1 900 000 kn (od ukupno 5 milijuna kuna) koje će se uložiti u obnovu fasade, stolarije, krova, grijanja i električnih instalacija, čime bi škola po završetku radova trebala uštedjeti 77% od energije koju sada troši, naglasio je pročelnik Darko Kasap. (Grad Zadar)