Zagađenje zraka u Slavonskom Brodu već šesterostruko premašilo godišnju 'kvotu'

Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara ponovo je uputio dopis Ministarstvu zaštite okoliša zbog alarmantnih podataka o onečišćenju zraka na području Grada. Naime, mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracije sumporovodika u zraku. Tako je mjerna postaja Slavonski Brod 2 bilježila kontinuirano prekoračenje dopuštene satne koncentracije H2S od 7µg/m3, a najveća koncentracija izmjerena 3. listopada 2017. iznosila je 123,7µg/m3.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku satna granična vrijednost sumporvodika ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. U razdoblju od 1. siječnja ove godine do danas ta granična vrijednost je prekoračena čak 123 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod -1, te 79 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2. 

Građani Slavonskog Broda krajem prošle godine organizirali su masovni prosvjed zbog zagađenja iz Rafinerije, a Vlada je obećala da će napraviti sve kako bi se ubrzao proces plinifikacije Rafinerije i poboljšanje kvalitete sirove nafte koja u nju dolazi. No, nikakvog pomaka do sad na tom planu nije bilo, što svjedoče i brojke koje pokazuju podaci o zagađenju.