Zaprešić: Najrazvijeni sustav gospodarenja otpadom u zemlji, čipirane podzemne spremnike koristi 70 posto stanovnika

Na razini Hrvatske odvaja se jedva trećina otpada, zbog čega bi mogle uslijediti sankcije Europske unije ukoliko se do 2020. godine ta količina ne poveća na 50%.  Zaprešić po tom pitanju nastoji pružiti pozitivan primjer, jer razdvajanje otpada njegovim građanima omogućava jedan od trenutno najrazvijenijih sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. 

Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. postavilo je novih sedam kompleta podzemnih spremnika za odlaganje otpada korisnika iz višestambenih zgrada. Svaki komplet sastoji se od odvojenih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada, stakla, papira, plastike i biootpada, a na ranije postavljena četiri kompleta dodani su spremnici za biootpad. 

-Podzemni spremnici postavljeni su na 11 lokacija, što obuhvaća ukupno 2.355 stanova korisnika. Prednosti ovih spremnika su korištenje podzemnog prostora, sprječavanje neugodnih mirisa i ispadanje otpadaka iz kontejnera, a estetski se uklapaju u okoliš. Namjera je poboljšati kvalitetu usluga gospodarenja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisnika o važnosti razvrstavanja otpada, ali i omogućiti pravedniji načina obračuna odvoza odloženog otpada. Naime, spremnicima se koriste isključivo stanari kojima su oni namijenjeni, i to pomoću čip-kartice koja otvara spremnike. Na taj se način stanar identificira i automatski zadužuje prema stvarnoj količini odloženog miješanog komunalnog otpada. Kada je riječ o spremnicima za plastiku, papir, staklo i biootpad, odlaganje je potpuno besplatno, no ipak se evidentira kako bi se moglo pratiti razvrstavanje otpada. U 2019. godini planirano je postavljanje još pet kompleta - kažu nam u gradu. 

Smanjivanje količine otpada omogućavanjem njegova razvrstavanja u Zaprešiću je višegodišnja praksa, no na razvoju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i dalje se kontinuirano radi. Rezultat je to dobre suradnje gradske uprave i komunalnog poduzeća te kvalitetnih projekata financiranih, što iz vlastitih, što iz drugih izvora, ponajviše EU fondova. Tako je u tijeku i nabavka nešto više od 3.000 novih spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike za kućanstva koja je, kroz operativni program Europske unije 'Konkurentnost i kohezija', sufinancirana u maksimalnom 85%-tnom iznosu. 

U istom postotku sufinancira se i provedba projekta 'Za zeleni Zaprešić', kojim se putem izobrazno-informativnih mjera educiraju i informiraju građani o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada i njegovim pravilnim odlaganjem u kućanstvima. Projekt je vrijedan nešto više od 540 tisuća kuna. (gradonačelnik.hr, L.K.)