Zaprešić: Od 1. siječnja jeftinije vodne naknade za građane i poduzetnike

Za fizičke osobe sa 2 kn smanjit će se na 0,69 kn, a za korisnike u poslovnim prostorima sa 3 kn na 2,11 kn po m3 isporučene vode

Gradsko vijeće Grada Zaprešića donijelo je prošli tjedan Odluku o II. izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj. Iz Grada podsjećaju da se od 1. prosinca 2014. godine, uz cijenu vodne usluge, obračunava i naplaćuje naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne mreže odvodnje te naknada za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Iz prikupljene naknade za razvoj podmiruju se ulaganja u razvoj pročistača te obaveze po kreditu iz kojeg je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. podmirila obaveze Grada Zaprešića za raskid ugovora s tadašnjim koncesionarom.

No, navode nadalje, Sporazumom o sufinanciranju troškova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću, u razdoblju od 2017. do 2026. godine, kojeg su Hrvatske vode sklopile s Vodoopskrbom i odvodnjom Zaprešić d.o.o. i Gradom Zaprešićem, a prema kojem će Hrvatske vode osigurati sredstva za sufinanciranje u visini od 49.031.594,68 milijuna kuna, te doznačenom prvom godišnjom uplatom u iznosu 5 milijuna kuna, ostvareni su preduvjeti za smanjenje naknade za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u dijelu u kojem su se iz nje pokrivale kreditne obaveze.

'Posebno nam je zadovoljstvo što za naše građane ovo konkretno znači rasterećenje u vidu smanjenja cijene vodnih usluga, i to za fizičke osobe sa 2,00 kn na 0,69 kn, a za korisnike u poslovnim prostorima sa 3,00 kn na 2,11 kn po m3 isporučene vode, počevši već od 1. siječnja 2017. godine', navode iz gradske uprave.