Zaprešić: Utrostručeno proračunsko izdvajanje za naknade za bebe!

I grad Zaprešić pridružuje se gradovima koji su povećali naknade za novorođenu djecu – u 2018. godini naknada za prvo dijete iznosit će 2.500 kuna, za drugo 5 tisuća kuna, a za treće i svako sljedeće dijete čak 10 tisuća kuna. Značajno je to povećanje s obzirom na prošlogodišnja izdvajanja koja, napomenimo, nisu bila zanemariva – naknada za prvo i drugo dijete iznosila je 1.500 kuna, 2 tisuće kuna za treće dijete, a za svako sljedeće dijete, subvencija je bila uvećana za 500 kuna.

Tako u 2018. godini planirana sredstva za isplatu jednokratne subvencije troškova za novorođenčad iznose nešto više od milijun kuna (1.028.000). U usporedbi s prethodnom godinom, kada je za jednokratne subvencije troškova za 184 novorođene djece izdvojeno 293 tisuće kuna, vidljivo je kako grad Zaprešić vrlo ozbiljno shvaća mjere pronatalitetne politike.

Na tom tragu, treba izdvojiti i ostale mjere pronatalitetne politike grada Zaprešića. Izdvaja se mjera podmirivanja razlike između stvarne ekonomske cijene u iznosu od 1.830 kuna i roditeljske uplate u iznosu od 595 kuna po djetetu koje pohađa program predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čije je osnivač grad Zaprešić. Također, roditelji mogu ostvariti i pomoć na financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja zbog okolnosti vezanih uz teško socijalno-ekonomsko stanje, kao i pomoć u mliječnoj hrani za djecu u dobi do 12 mjeseci.

Korisnicima usluga smještaja djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača Grad sufinancira cijenu od 950 kuna mjesečno po djetetu koje pohađa program, ako se radi o jedinom korisnikovom djetetu u vrtiću, odnosno ako se radi o drugom djetetu u vrtiću u iznosu od 1.100 kuna te ako se radi o trećem i svakom sljedećem djetetu u vrtiću u iznosu od 1.700 kuna.

Nadalje, grad Zaprešić dodjeljuje besplatne udžbenike učenicima osnovnih škola za svu djecu s prebivalištem za području grada, dodjeljuje financijske potpore udrugama koje provode programe za djecu i mlade, financira rad Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade i druge programe koje provode kulturne, sportske i obrazovne ustanove na području grada, a namijenjeni su djeci i mladima te, uz sve to, subvencionira prijevoz učenicima i studentima. Treba spomenuti i kako Grad svaku novu školsku, tj. akademsku godinu dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola, odnosno studentima.

Za kraj, napomenimo kako je grad Zaprešić 2017. godine sufinancirao nabavu namjenskog ultrazvučnog aparata s pripadajućim sondama za pedijatrijsku službu u Domu zdravlja Zagrebačke županije-Ispostava Zaprešić čime je osiguran zdravstveni nadstandard za djecu s prebivalištem na području grada Zaprešića. (gradonačelnik.hr)