Zaprešić: Za rad udruga osigurano gotovo 1,7 milijuna kuna

Grad Zaprešić na svojoj je službenoj web stranici objavio Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama, i to u području osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu, u području kulture, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva i povećanja turističke ponude te, u konačnici, u području ekologije i zaštite okoliša.

U sklopu financiranja udruga Grad Zaprešić će izdvojiti ukupno 1,695,000 kuna, dok će se za udruge fokusirane na mlade i njihovo djelovanje u društvu izdvojiti 392 tisuće kuna.

„Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za financijsku potporu programu i/ili projektu po pojedinoj prijavi je od 2.000,00 kuna do najviše 120.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 financijske potpore programima i/ili projektima. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti za institucionalnu podršku je od  10.000,00 kuna do najviše 270.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 2 institucionalne podrške“, pojasnili su u natječaju.

Za udruge u području kulture Grad će izdvojiti 580 tisuća kuna, a sve kako bi se očuvala tradicijska kultura, poticalo glazbeno stvaralaštvo, likovna umjetnost, književnost, razne manifestacije i suradnje te urbana kultura i kulture mladih. Po pojedinom projektu će se moći osigurati iznos od 2.000 do 70 tisuća kuna, i to za okvirno 20 programa, odnosno projekta. Iznos financiranja za institucionalnu podršku je od  10.000kuna do najviše 50 tisuća, a planira se ugovoriti dodjela sredstava za okvirno 5 institucionalnih podrški.

Za područje socijalne skrbi Grad će ukupno izdvojiti 403 tisuće kuna, od čega je 183 tisuće kuna osigurano za umirovljenike, 210 tisuća kuna je namjenjeno za pomoć braniteljima te obiteljima poginulih i nestalih te sličnim udrugama, dok je 10.000 kuna izdvojeno za područje prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći.

Za udruge u području zdravstvene zaštite Grad je osigurao 110 tisuća kuna, odnosno 90 tisuća za promicanje zdravlja osoba s posebnim potrebama te 20 tisuća kuna za promicanje zdravlja građana, prevenciju i rano otkrivanje bolesti.

Uz to, Grad će izdvojiti i 180 tisuća kuna za udruge u području gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva i povećanja turističke ponude. Iznos financiranja po pojedinom projektu iznosi od 3.000 do 180 tisuća kuna, a planira se ugovoriti dodjela sredstava za okvirno 15 programa i projekata. Za ekologiju i zaštitu okoliša će se ove godine izdvojiti 30 tisuća kuna, a prioritetna područja natječaja su detekcija zagađenih područja grada i zagađivača, stvaranje kataloga zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, zbrinjavanje napuštenih životinja, ekološka edukacija, promicanje zdrave prehrane te program kapitalnih ulaganja u zaštitu okoliša.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 8. ožujka tako da podnesu prijavu na adresu Grada Zaprešića. (gradonačelnik.hr/J.L.)