'Zelena energija': Poreč ustupio krovove za solarne elektrane koje nakon 10 godina prelaze u vlasništvo Grada

Osam elektrana postavljenih na krovove vrtića, škola i sportskih dvorana u protekle tri godine su proizvele preko 420 tisuća kilovatsati 'zelene' energije, čime se mogu zadovoljiti prosječne potrebe 140 kućanstava. Uz to, Grad Poreč investirao je u sedam besplatnih punionica za e-automobile

Grad Poreč-Porenzo nosi titulu Zdravi grad zahvaljujući nizu provedenih projekata koji, u skladu s ciljevima Istarske županije o "Zelenoj Istri", promiču zdrav život i obnovljive izvore energije. U protekle četiri godine Grad je za 30-ak projekata usmjerenih upravo na poboljšanje kvalitete života, zdravlja i energetske održivosti izdvojio 4,8 milijuna kuna, od čega je čak 2,4 milijuna kuna povučeno iz raznih fondova.

Među zanimljivijim i atraktivnijim projektima svakako je projekt 'Sunčane elektrane Grada Poreča' kroz kojega je na području grada u protekle tri godine na krovove škola, vrtića, sportskih dvorana i društvenih domova postavljeno osam solarnih elektrana te solarnih sustava toplinskih kolektora. Grad Poreč dao je, naime, investitorima u najam prostor, odnosno krovove za postavljanje solarnih panela, te uz najam ubire i dio sredstava od proizvedene struje, a elektrane nakon deset godina prelaze u vlasništvo Grada.

Direktorica gradskog poduzeća Parentium Gordana Lalić kaže nam kako su ove elektrane u protekle tri godine proizvele preko 420 tisuća kilovatsati 'zelene' energije, čime se mogu zadovoljiti prosječne potrebe 140 kućanstava.

'Količina proizvedene ''zelene'' električne energije uvelike ovisi o jačini i intenzitetu sunčevog zračenja, te je najizdašnija u ljetnom periodu godine kada je količina proizvedene električne energije na  4 objekta dvostruko veća od stvarnih potreba za električnom energijom, na 2 objekta proizvodnja pokriva potrebe za električnom energijom, dok je na 1 objektu, iz razloga male potrošnje, količina proizvedene, mnogostruko veća u odnosu na količinu utrošene električne energije.

Ako pak znamo da područje grada Poreča ukupno broji 11.143 kućanstva i iako se radi o samo 8 postrojenja, do sada proizvedenom količinom električne energije bilo bi moguće zadovolji prosječne dnevne zahtjeve za potrošnjom električne energije svih kućanstava na području grada u periodu od 5 dana.

Podsjećamo na činjenicu da su uz sunčane elektrane na svim objektima postavljeni i sustavi solarnih kolektora putem kojih se energija sunca pretvara u toplinsku energiju koja se koristi za grijanje potrošne tople vode u navedenim objektima, što je rezultiralo činjenicom da u pojedinim objektima više ne postoji potreba za korištenjem standardnih električnih bojlera, te se procjenjuje da ostvarena ušteda u utrošku toplinske energije iznosi oko 18.000 kWh', kaže nam direktorica Lalić.

Za usporedbu, ističe da je ista količina energije proizvedena iz ugljena produkt nastalog CO2 iznosio bi oko 150 tona, iz lož ulja gotovo 117 tona.

'Budući da se u postupku proizvodnje električne i toplinske energije iz energije sunca ne generira ugljični dioksid, te da se realizacijom ovog projekta, ne samo sustavno ispunjavaju ciljevi predviđeni mjerama Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Poreča – Parenzo, strateškog dokumenta Grada, već se dokazuje odlučnost Grada u promicanju principa održivog razvoja grada i stvaranja preduvjeta za što kvalitetniji život naših građana, čime je uspjeh samog projekta daleko veći', ističe.

Uz solarne panele, Grad Poreč ima i sedam stanica za punjenje električnih automobila. Prva je otvorena još 2015. godine, a sve su besplatne za korištenje, baš kao i veliki gradski parking za e-vozila.

Kad su u pitanju električna vozila, treba podsjetiti da je nedavno i komunalno redarstvo Grada Poreča-Parenzo dobilo novo električno vozilo i električni skuter, za što je Grad Poreč-Parenzo uspješnom prijavom projekta ostvario sufinanciranje u iznosu od gotovo 90 tisuća kuna od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zahvaljujući projektu 'Grad bez azbesta' građani Poreča mogu maksimalno ostvariti pravo na 10 tisuća kuna bespovratnih sredstava sufinanciranja krovnog pokrova koji sadrži azbest. Za projekt se već četiri godine iz gradskog Proračuna svake godine izdvaja između 100 do 125 tisuća kuna. Građanima koji ostvare pravo na sufinanciranje, Grad također omogućava besplatan prikup i odvoz azbestnog otpada.

Analizirani rezultati projekta provedeni za razdoblje 2015. -2017. godine pokazali su kako je s 30 objekata uklonjen azbest s krovova u ukupnoj količini od 2300 m2. Ista je količina otpada zbrinuta na prikladan načina koji osigurava zaštitu okoliša.

Građani su, zahvaljujući ostvarenim pravima na sufinanciranje, uštedjeli 216.063,00 kn, a Grad je od 2015. godine do 2018. godine osigurao 450 tisuća kuna za provedbu Projekta i pravilno zbrinjavanje otpada. Također se procjenjuje da su aktivnosti Projekta utjecale na investiranje u ukupnom iznosu od 750 tisuća kuna.

'Uklanjanjem azbestnih krovova pridonosimo očuvanju zdravlja, stvaramo ljepši ugođaj, čuvamo okolinu, te doprinosimo načelu održivog razvoja našeg grada, čineći ga gradom kojem su građani na prvom mjestu, te još poželjnijim turističkim odredištem', kazala je direktorica Lalić te istaknula kako se slični projekti namjeravaju nastaviti provoditi s obzirom na pozitivan interes i odaziv građana.

Grad Poreč je jedan odpet hrvatskih gradova koji su se prvi, prije tri godine uključili i u europski projekt ''Life SEC Adapt'', čiji je cilj osmišljavanje i provođenje mjera za prilagodbu klimatskim uvjetima u razdoblju od 2020. do 2030. godine. Sukladno novim energetskim ciljevima EU to se, između ostalog, odnosi na smanjenje stakleničkih plinova za 40 posto i smanjenje potrošnje energije za 27 posto.

S obzirom na obveze prema Projektu Grad je izradio potrebnu dokumentaciju koja uključuje trenutno klimatsko stanje i procjenu rizika i ranjivosti Grada, te će izraditi Strateške dokumente za Akcijski plan mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama koji je jedan od osnovnih preduvjeta za dobivanje sredstava iz EU fondova do 2027. godine.

'Promičući Grad Poreč kao energetski i ekološki osviještenu 'zelenu' turističku top destinaciju, cilj nam je uspostaviti čvrste temelje održivog razvoja grada, te pružiti primjer dobre prakse ostalim gradovima u Hrvatskoj, ali i šire, na području Europe. Svim ovim nastojanjima želimo svojim građanima omogućiti što kvalitetniji i zdraviji život u našem Gradu a posjetiteljima pružiti dodatni doživljaj i spoznaju da borave na području koje ulaže iznimno velike napore da osigura da i budući naraštaji mogu biti sigurni da će moći doživjeti ljepotu ovog područja' poručuju iz Grada. (gradonačelnik.hr)