Zlatar: Građani se pozivaju na sudjelovanje u kreiranju proračuna

Grad Zlatar je na svojoj službenoj web stranici objavio Nacrt Plana proračuna za iduću godinu, a sve zainteresirane građane pozivaju da dostave svoje prijedloge i komentare.

Naime, ovu praksu Grad Zlatar provodi od 2016. godine, kada su zaprimljene četiri primjedbe, od kojih je jedna prihvaćena, a preostale tri odbijene, budući da nisu bile opravdane. Na nacrt 2017. godine nije bilo primjedbi, dok su na nacrt proračuna za 2018. godinu pristigle četiri.

„Grad Zlatar želi raditi transparentno te na ovaj način želi omogućiti građanima uključivanje u kreiranje proračuna i prikupiti informacije o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima vezanim uz razvoj Grada“, poručila je gradonačelnica Auguštan Pentek.

Ove se godine očekuje otprilike jednak odaziv građana, a iz Grada pozivaju predstavnike zainteresirane javnosti da da najkasnije do 18. studenoga, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr. (gradonačelnik.hr/J.L.)