Zlatar: Grad sufinancira udžbenike svim osnovnoškolcima

Grad Zlatar ove će godine po drugi puta sufinancirati nabavu udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola. Prošle godine se nabava udžbenika sufinancirala prema dohodovnom cenzusu tj. socijalno ugroženima.Tako se polaznicima srednjih škola odobravala pomoć u iznosu od 700,00 kuna, za polaznike viših razreda osnovnih škola 600,00 kuna te polaznike nižih razreda osnovnih škola 500,00 kuna. Ukupno je u tu namjenu utrošeno 18.600,00 kuna.


Ove godine nabava udžbenika sufinancirati će se svim učenicima osnovnih škola u iznosu od 200 kuna za učenike od 1. do 4. razreda te 300 kuna za učenike od 5. do 8. razreda. Za učenike osnovnih škola slabijeg imovinskog statusa, čije kućanstvo ispunjava imovinski cenzus od 800 kuna po članu kućanstva, nabava udžbenika financirati će se u cjelosti. Za učenike srednjih škola iznos sufinanciranja nabave školskih udžbenika utvrdit će se stavljanjem u odnos prihvatljivih zahtjeva i raspoloživih financijskih sredstava, uz uvjet da kućanstvo ispunjava imovinski cenzus od 800 kuna po članu kućanstva. Zahtjevi će se zaprimati do 30.09., kaže nam gradonačelnica Jasenka Auguštan Pentek.

Za sufinanciranje nabave udžbenika u Proračunu Grada Zlatara je predviđeno 180 tisuća kuna, i to 150 tisuća za osnovne škole i 30 tisuća za srednje. (gradonačelnik.hr)