Zlatar: U planu izrada strategije razvoja turizma i strategije za 'Pametan grad'

Kako je i odlučilo Gradsko vijeće Zlatara na jednoj od posljednjih sjednica, u tijeku je izrada Plana razvoja Grada Zlatara odnosno razvojne strategije. – To je onaj dio koji građani ne vide, ali je bitan, kako bismo mogli povlačiti sredstva iz EU fondova za razne projekte, da utvrdimo želje, potrebe i mogućnosti. U izradu su uključene i naše udruge, gradski vijećnici, a paralelno se izrađuje i Strategija razvoja poljoprivrede, za koju smo dobili sredstva od Ministarstva poljoprivrede u iznosu 136 tisuća kuna – pojasnila je gradonačelnica Jasenka Auguštan – Pentek.

Prikupljaju se ponude i za izradu strategije razvoja turizma. – Htjeli bismo, ako će biti sredstava, napraviti projekt brendiranja samoga grada i projekt razvoja tzv. Pametnog grada. Iz tog razloga pripremamo i digitalizaciju javne uprave, a dali smo i zahtjeve za postavljanje punionice električnih automobila – dodaje gradonačelnica. Grad Zlatar priprema se i za natječaj za Mjeru 4.3., za izradu projektne dokumentacije za uređenje ceste prema vrhu Ivanščice. – Što se tiče vojnog objekta, prema zakonu država ne dodjeljuje objekte u turističke svrhe, pa sada tražimo način da se riješi to pitanje i čekamo procjenu Ministarstva imovine, da vidimo koliko objekt vrijedi, da li bi se kupovao. Uglavnom, tražimo rješenje – ističe gradonačelnica.

Puno je projekata na koje je Grad prijavljen, pa se čekaju rezultati da bi se vidjelo u koje investicije se može ići i kojim novcem se raspolaže. – Procjenjujemo zemljišta za proširenje groblja u Belcu i Martinščini kako bismo ih kupili, a čekamo i rezultate za natječaj za nogostup prema OŠ Belec i to nam je u planu ove godine – navodi gradonačelnica. (Zagorje.com)